Våre politikere


Kommunestyret

 • Kjell Neergaard er 53 år, gift og har fire barn. Kjell har vært med i lokalpolitikken i 24 år, og går inn i sin syvende periode i kommunestyret. Kjell har snart 30 års yrkeserfaring både fra privat sektor men lengst i offentlig. Kjell jobbet i størstedelen av sitt yrkesaktive liv i trygdeetaten/NAV. 16 år i lederstilling Kjell Neergaard ønsker å fortsette å jobbe hardt for Kristiansund og Nordmøres framtid. Vi har nå mange gode prosjekt som jeg ønsker å være med på å sikre blir gjennomført sier han. Kjell har et stort nettverk. Kjell har et godt forhold til alle Nordmørskommunene. Kjell har også et kontaktnett som vil bli veldig viktig når det blir regjeringsskifte. Med våre folk i regjeringskontorene så er mulighetene for gjennomslag helt annerledes påpeker Kjell. Og da er det en fordel å kjenne og være venner med de som styrer landet. Når det gjelder sykehus så skal vi ikke gi oss. Fellessykehuset stiller vi oss ikke bak sier Kjell bestemt. Et sykehus med føde og akutt i Kristiansund er vårt ønske. Kjell Neergaard er også av landets sterkeste kritikere av foretaksmodellen og talte ledelsen i Arbeiderpartiet imot på Arbeiderpartiets landsmøtet. Denne kampen skal vinnes sier Kjell. Foretaksmodellen gjøres om og vi får igjen en styring av sykehusene som er under folkevalgt kontroll. Det går den veien sier en optimistisk ordfører. Jeg mener også at kommunestyret i Kristiansund skal innlede samtaler med ønske om å bytte region. Jeg har tro på at mulighetene nordover er verd å sjekke ut. Jeg står den politiske ledelsen i Trøndelag nært og jeg lover å bruke alle mine kontakter der for å finne ut av mulighetene og realismen i eventuell regionbytte. Og før eventuelt Kristiansund søker regionbytte så skal folket i Kristiansund få si sitt fortsetter han. Dette er en viktig beslutning som krever gode og demokratiske beslutningsprosesser. Og når det gjelder region så avslutter Kjell med at husk. Det er til slutt stortinget og regjeringen som avgjør om vi får bli en del av Trøndelag. Avslutningsvis vil Kjell Neergaard skryte av den listen Arbeiderpartiet stiller til valg med. Dette er en engasjert gjeng som virkelig brenner for sosialdemokratiet og Kristiansund. Her har vi rutinerte politikere. Her har vi folk som har engasjert seg i frivillige organisasjoner enten det er veldedighet, idrett eller annet. Her har vi en gjeng som ønsker det best for byen oss avslutter en optimistisk og kampklar Kjell Neergaard. Har med godt lag som har evne og vilje til å gjennomføre god politikk for kommunen vår

 • Jeg er leder for Kristiansund Arbeiderparti – et av Møre og Romsdals største kommuneparti! Jeg arbeider til daglig med oppfølging av lærlinger og bedrifter innenfor mekanisk/teknologisk industri på Nordmøre og i Romsdal. Har fagbrev som industrirørlegger og jobbet på Sterkoder verft til det ble lagt ned. Jeg tok videre utdanning, og har nå en bachelor i politikk og samfunnsendring. Sitter i Bystyret i Kristiansund kommune og er nestleder i byens Olje - og energiutvalg som jeg også ledet i perioden 2007-2011. Jeg har i 6 år vært nestleder i Møre og Romsdal AP, og derav medlem i Landsstyret i Arbeiderpartiet. Har flere års erfaring i Fellesforbundet, LOs største fagforening i privat sektor. Her har jeg vært tillitsvalgt for lærlinger, og representert disse i avd.065. Har vært leder i LO Ytre Nordmøre i 5 år før jeg ble politisk aktiv i Kristiansund Arbeiderparti. Har hatt to perioder som leder for Kristiansund AP; fra 2009-2011 og fra 2016 til dd. Min politiske motivasjon er at jeg tror på fellesskap, samhold og solidaritet som bærende verdier for et samfunn. Jeg opplever at disse verdiene angripes fra sterke krefter på høyresiden i norsk politikk- applaudert av de som har aller mest. At de rikeste blir rikere og antallet fattige øker- også her i Norge er grunn nok til å engasjere seg politisk, her må en sterk motkraft til! Jeg står for en politisk retning som arbeider for en sterk offentlig velferdsstat som skal bruke felleskapets ressurser på at alle skal ha mulighet til å utdanne seg, få helsehjelp og omsorg i alderdommen. Jeg har troa på sterke fagforeninger som vaktbikkjer et seriøst arbeidsliv og ei lønn det går an å leve av, og jeg mener at frivillighet og dugnadsånd er vesentlig for et godt liv ute i kommunene og i storsamfunnet. Jeg vil at fattigdom skal bekjempes, og ønsker å bruke mye tid og krefter på det i neste valgperiode. Dette er stemmene vi ikke hører. Vi har mange i Kristiansund som trenger oss, og vi skal stille opp!

 • Jeg er 22 år gammel, student og kommer fra Kristiansund. Jeg er patriot, både på vegne av byen min og fylket mitt. k Jeg meldte meg inn i AUF og Arbeiderpartiet fordi jeg tror på et samfunn med små forskjeller og store muligheter for alle. Det viktigste i livet må være det viktigste i politikken, derfor er jeg opptatt av skolen vår og å sikre arbeid til alle. Jeg tror på at vi kan skape en bedre fremtid sammen - hvor uansett hvem du er, hvor du kommer fra, hva du tror på, hvem du elsker eller størrelsen på lommeboka di - skal du ha frihet og mulighet til å leve det livet du ønsker.

 • Bjarne Elde har et langt virke i lokalpolitikken. Ble innvalgt i Kristiansund Bystyre første gang i 1975, den gang som ung AUF`er. Er i dag gruppeleder for Arbeiderpartiet og er medlem i Bystyre, Formannskap, Plan- og bygningsråd og Olje- og energiutvalg. Har også fylkeskommunale verv; i Fylkesting, som leder i hhv. Utdanningsutvalget og Fagskolestyret i Møre og Romsdal og som medlem av Yrkesopplæringsnemnda. Jeg er opptatt av næringsutvikling og vil jobbe for at regionsenteret Kristiansund skal bidra til en nødvendig vekst i antall arbeidsplasser. Vi må ha et bredt fokus på alle næringer som bidrar til verdiskaping og sysselsetting. «Havbyen Kristiansund» må selvsagt rigge seg til ytterligere vekst innen havnæringene, der vi har gode fortrinn knyttet til kompetanse og teknologi. * Satsingen på Campus Kristiansund skal styrke kompetansebyggingen i Kristiansund og på Nordmøre, og vi skal samtidig bidra til en positiv sentrumsutvikling. * Vi skal støtte prosjekter innen idrett og kultur, for å bidra til at Kristiansund skal fremstå som et attraktivt og trivelig regionsenter. * Byggingen av et Opera- og kulturhus er viktig for å sikre en etterlengtet utvikling av gode kulturaktiviteter for både barn, unge og voksne. Min arbeidsgiver er NEAS, og jeg har ft. et deltidsengasjement i Kristiansund og Nordmøre Næringsforum AS.

 • Jeg er sosionom med et stort sosialdemokratisk hjerte. Brenner for unge og eldre og en by hvor alle føler seg trygge og ivaretatt. Slik ser jeg byen vår framover: # nedkjempet fattigdom # variert kultur- og fritidstilbud # gode utdannings- muligheter # sykehjemsplasser og hjemmehjelpstilbud etter behov # sterkt fokus på rus og psykiatri tilpasset, hvor forebygging og ettervern er en selvfølge # blomstrende næringsliv og nytenkning Står i kampen for sykehuset med føde-og barneavdeling. Heier på Friidrettsanlegget, Campus, Kulturhuset, Kulturfabrikken og skatebanen. Vi trenger mangfoldet og samholdet!

 • Jeg er politisk nestleder i Kristiansund Arbeiderparti. I valgkampen 2017 var jeg ansatt som valgkampmedarbeider i Møre og Romsdal Arbeiderparti. I dag er jeg valgkampleder for Kristiansund Arbeiderparti. Jeg har vært ute av politikken i godt over 20 år etter en veldig aktiv tid som ungdom i AUF. Det jeg reagerer kraftigst på både som menneske og som politiker er urettferdighet. At forskjellene øker. At utsatte grupper får hverdagen sin forverret mens de rikeste får mer. Dette er grunnlaget for mitt engasjement og dette vil jeg forhåpentligvis aldri slippe.

 • Mette Belden er opptatt av de sosiale ulikhetene som vi ser i Kristiansund. Dette er en av grunnene til at jeg ønsker å engasjere meg i lokalpolitikken sier hun. Mette ønsker flere kvinner inn i politikken. Vi er ikke i mål når det gjelder likestilling. Til slutt sier Mette at hun ønsker å bidra til at Kristiansund blir attraktiv og en god by å bo i for innbyggerne.

 • Dette er Charlotte Nekstad Neergaard. Hun er 20 år, og studerer til å bli sykepleier ved høgskolesenteret i Kristiansund. Charlotte har lenge vært aktiv i politikken, og har blant annet vært leder, nestleder og økonomiansvarlig for Kristiansund AUF. Hun meldte seg inn partiet, da hun først var «gammel nok» til å melde seg inn, og etter det har det blitt mer og mer viktig for henne å være engasjert og ha muligheten til å si sine egne meninger. Ved siden av å være engasjert i AUF, har Charlotte også tidligere vært med i ungdomsrådet i Kristiansund, samt vært elevrådsleder ved Atlanten Videregående skole. Når det kommer til politiske saker, er det mye Charlotte brenner for. Hun ønsker at Kristiansund skal være en trygg og god by å leve i, både for unge, men også de eldre. Kristiansund bør derfor være en attraktiv, inkluderende og varm by, som ungdom ønsker å flytte tilbake til, og leve i livet ut. Her tenker hun blant annet at Campus Kristiansund, kommer til å spille en viktig rolle, og i tillegg være et godt trekkplaster for byen oss.

 • Nora Korsnes Waarle er 61 år Hun jobber som saksbehandler innen gravstedsforvaltningen i Kristiansund (Kirkelig Fellesråd) Nora har en bred Kompetanse gjennom utdanning: Bedriftsøkonomi - BI, samfunnsfag - Volda, Apotekteknikerutdanning. Nors har hatt flere år i sentralstyret i Farmasiforbundet Hun har totalt tre perioder i kommunepolitikken Varaordfører i Frei kommune i 1 periode (4 år) Formannskap 3 perioder (12 år) Utvalgsleder Helse 1 periode Plan- og Bygningsråd 1 periode Nestleder i Kristiansund og Nordmøre Havn Styremedlem i Kristiansund Næringspark Styremedlem i tidligere Helse Nordmøre og Romsdal Samt mye annet som feks mangeårig leder i Kristiansund Arbeiderparti. Nora har i alle år vært opptatt av sport - spesielt ballsport (Håndball og fotball) Aktiv utøver i mange år med håndball blant annet i CFK. Og vært tillitsvalgt innen idretten i mange år. Det legges ned veldig mange timer med frivillig arbeid innen idretten i Kristiansund. Dette er et uvurderlig arbeid for barn og unges oppvekstvilkår sier Nora. Nora vil fortsette å jobbe for at ungdom som velger yrkesfag skal sikres lærlingplasser. Der har vi ansvar også som politikere. Kristkansund kommune må ta imot flere lærlinger, ikke færre poengterer Nora. Jeg er også opptatt av eldreomsorg og at eldre, hjemmeboende skal ha verdige forhold. Vi må bidra til tilrettelagte boliger (nye eller tilpasninger hvor de allerede bor) slik at alle kan bo i sitt eget hjem så lenge de ønsker dette. Vi må finne løsninger som passer de eldre avslutter Nora.

 • Ronny Myrset er engasjert i barn og unge og deres oppvekstsvilkår. Gode skoler og barnehager er viktige elementer. Nye og fremtidsrettet utdanningstilbud og arbeidsplasser for våre ungdommer er viktig. Barn og unge må oppfordres til å påvirke sin egen bys utvikling gjennom deltagelse i samfunnsdebatten. Gode kollektive løsninger i hele kommunen og i regionen er viktig. Gratis buss og sundbåt er elementer jeg ønsker for skoleungdom sier Ronny. Vi må ha tidlig innsats for de som trenger det fortsetter han. Jeg er opptatt av at også næringslivet har gode rammevilkår da det sikrer arbeidsplasser. Vi må legge til rette for fremtidsrettet og bærekraftig næringsutvikling. Vindkraft og det grønne skiftet er noe jeg ønsker sterkt skal utvikles i regionen. Utvikling og utvidelse av en større og bedre flyplass samt samferdsel mot Trøndelag og resten av regionen og landet er også noe vi i Kristiansund må jobbe systematisk med.

 • Steinar Betten er 69 år, og har 50 års medlemskap i Arbeiderpartiet. Han har lang yrkeserfaring fra rørleggerfaget. Han har også jobbet fulltid med yrkesopplæring/lærlingeordning for Møre og Romsdal fylke i 11år. De siste 25 årene av yrkeslivet arbeidet han ved Kristiansund videregående skole hvor han underviste i yrkesfag innen bygg og anlegg med hovedvekt på rørleggerfaget. Han har lang erfaring som tillitsvalgt både innen Jern og Metall og Skolens Landsforbund. I Skolenes Landsforbund satt han flere år i landsstyret. Steinar satt 4 år i styret for Storvik mekaniske verksted og han var også styreformann i KBBL i 18 år. Hobbyer han setter pris på er: Korte fjellturer. Ølbrygging (medlem av Nordmøre hjemmebryggerlaug). Han er også en ivrig KBK-supporter. Steinar Betten setter pris på at Kristiansund Arbeiderparti fører en aktiv næringspolitikk, som legger til rette for et nyskapende, kunnskapsbasert og klimavennlig næringsliv der de vil utnytte de fortrinn som ligger i Kristiansunds nærhet til havet og den kompetanse som er knyttet til havnæringene. Han mener endringer i klimaet er blant de største utfordringene verden står ovenfor, og at Kristiansund kommune må være med og ta sin del av ansvaret. Etter å ha vært styreformann i KBBL i 18 år ser han verdien i å eie egen bolig, noe som fremdeles er en viktig verdi i sosialdemokratisk politikk. Steinar er bekymret for at egenkapitalkravet er blitt så stort at mange førstegangsetablerere og lavinntektsfamilier ikke får anledning til å komme seg inn på boligmarkedet uten ekstern økonomisk bistand. Han er glad for at Kristiansund Arbeiderparti er innstilt på å arbeide for en mer aktivt bruk av Husbanken som virkemiddel for at flere skal kunne eie egen bolig. Steinar er opptatt av store samferdselsprosjekter som binder Nordmøre sammen og som sikrer døgnåpne kommunikasjonsforbindelser inn og ut av regionen. Han verdsetter også det faktum at Arbeiderpartiet ønsker at Kristiansund kommune starter samtaler og forhandlinger med Trøndelag i kommende kommunestyreperiode for å se på politiske-, kulturelle-, samferdselsmessige- aspekter, og næringsutvikling ved en eventuell sammenslåing. Avslutningsvis oppfordrer Steinar alle stemmeberettigede til å benytte sin mulighet til å stemme ved førstkommende valg!

 • Helge Kruse er kjent i bybildet. Tidligere som en habil friidrettsutøver og nå som en du møter syklende overalt. Helge er fortsatt med som frivillig og aktiv i Norodd, og er veldig glad for at vi endelig skal få et nytt Atlanten stadion. Som bruker og bypatriot er han veldig stolt av det som er skapt ute i Folkeparken. Dette området med sine fasiliteter er noe av det beste i landet for å fremme mosjon og folkehelse. Jeg er med på laget fordi jeg tror at politisk arbeid og engasjement er med på å gjøre en forskjell for byen vår sier Helge . Industriell utvikling, gode skoler og barnehager og en god eldre- og helsepolitikk er nødvendig for at byens skal vokse. Men vi trenger også levende og aktive miljø innenfor kultur, idrett, sang/dans og frivillighet for at folk skal trives og være kreative sier den selv aktive Helge Kruse. Dette vil jeg være med å legge til rette for gjennom mitt politiske engasjement. Arbeiderpartiet har de beste fellesskapsløsningene som vil gi oss dette og som vil få byen til å vokse

 • Geir Ole Kanstrøm er ny som bystyrekandidat for Kristiansund Arbeiderparti men mange kjenner han nok som en dyktig og profilert tillitsvalgt i Fagforbundet. Her presenterer han seg selv: Arbeidslivspolitikk er viktig for meg. Jeg er opptatt av at det skal være godt å bo og arbeide i kommunen. Hele og faste stillinger, læreplasser, fagligpolitisk samarbeid og trepartssamarbeid er noen tema jeg brenner spesielt for. Jeg ønsker et sterke fellesskap i kommunen, en inkluderende kommune for alle. Jeg har i 19 år vært tillitsvalgt på ulike nivå i Fagforbundet og vet hvor viktig det er med prosesser, politisk samarbeid, kunnskap og innsikt. Nå er jeg nestleder i Fagforbundet Møre og Romsdal. Og selvsagt da medlem i Fagforbundet.

 • Terje Larsen er 62 år , har en lang yrkesbakgrunn fra VVS bransjen. Med unntak av to år innen bygge bransjen og entrepenørvirksomhet samt FN tjeneste i Libanon i 1983 har Terjes arbeidsplass de siste 43 år vært Firma Setsaas/ Brødrene Dahl. Der er han nå ansatt som Servicesenter sjef / salgskonsulent innen fagområde industri. Har en «kort» videregående utdannelse innen regnskap og handel. I fritiden har Terje siden 1984 vært sammenhengende engasjert i Foreningen Gripværingen. Styreleder har han til sammen vært i ca.25 år og sitter også i år som leder. Vår oppgave som forening er i hovedsak å kunne fungere som et talerør og være pådriver for bevaring av Grips store kulturelle verdi forteller Terje. Vi samarbeider godt med Kommune/Fylke og Riksantikvar. Utbygging og modernisering av Grips begrensede infrastruktur har jeg også hatt gleden av å være med på. Her kan nevnes Strømforsyning gjennom selskapet Grip Kraft (Styreleder siden 1992) samt opparbeidelse av avløpssystemer på øya. Konklusjonen er at jeg har lang fartstid i frivillig arbeide. Og en annen konklusjon er at med Terje i bystyret vil kompetansen om bydelen Grip være sikret. Terje brenner for og er mest opptatt av er de sosiale ulikhetene i samfunnet. Skillet mellom fattig og rik blir stadig større både globalt , nasjonalt og ikke minst lokalt. Vi må sette krefter inn for å gjøre hverdagen bedre for de svakeste i samfunnet. Barnefattigdom er ord som river i sjelen. Grunnprinsippene i Arbeiderpartiet sier at vi må ta tak i dette og være de beste på sosial politikk. En verdig alderdom, gode oppvekst vilkår , gode lokale helsetilbud (bevar sykehuset med akutt og føde) Vi må også sette fokus på regionstilhørighet . En rådgivende folkeavstemning er noe jeg har sansen for avslutter Terje

 • Karoline Viken Kallset brenner for at Kristiansund skal bli en by som tar klimakrisen på alvor. Et bedre kollektivtilbud, sykkelveier og alle andre klimavennlige tiltak, må prioriteres. Jeg mener at byen vår må bli mer tiltrekkende for ungdom, og da trenger man stabile arbeidsplasser, gode kulturtilbud og like muligheter for alle -uansett bakgrunn Karoline avsluttet videregående skole i år og vi kan også nevne at hun er turntrener

 • Bjarne bosatt på Rensvik, er gift og har voksne barn. Han er utdanne ingeniør og arbeider i olje og gassbransjen. Han er ansatt i energiselskapet Equinor og jobber på Vestbase i Kristiansund. Bjarne er organisatorisk nestleder i Kristiansund Arbeiderparti, og stiller til valg for første gang. Han er opptatt av at de som trenger det får den nødvendige støtten fra samfunnet til å være med i fellesskapet. Han er engasjert i den kommunale driften, og mener at ansatte og fagorganisasjonene må involveres mer i utviklingen av kvaliteten på tjenestene. De ansatte i kommunen bærer på mye kunnskap – de har mye å bidra med, og utgjør en stor ressurs som ikke er utnyttet godt nok.


Styret

 • Jeg er leder for Kristiansund Arbeiderparti – et av Møre og Romsdals største kommuneparti! Jeg arbeider til daglig med oppfølging av lærlinger og bedrifter innenfor mekanisk/teknologisk industri på Nordmøre og i Romsdal. Har fagbrev som industrirørlegger og jobbet på Sterkoder verft til det ble lagt ned. Jeg tok videre utdanning, og har nå en bachelor i politikk og samfunnsendring. Sitter i Bystyret i Kristiansund kommune og er nestleder i byens Olje - og energiutvalg som jeg også ledet i perioden 2007-2011. Jeg har i 6 år vært nestleder i Møre og Romsdal AP, og derav medlem i Landsstyret i Arbeiderpartiet. Har flere års erfaring i Fellesforbundet, LOs største fagforening i privat sektor. Her har jeg vært tillitsvalgt for lærlinger, og representert disse i avd.065. Har vært leder i LO Ytre Nordmøre i 5 år før jeg ble politisk aktiv i Kristiansund Arbeiderparti. Har hatt to perioder som leder for Kristiansund AP; fra 2009-2011 og fra 2016 til dd. Min politiske motivasjon er at jeg tror på fellesskap, samhold og solidaritet som bærende verdier for et samfunn. Jeg opplever at disse verdiene angripes fra sterke krefter på høyresiden i norsk politikk- applaudert av de som har aller mest. At de rikeste blir rikere og antallet fattige øker- også her i Norge er grunn nok til å engasjere seg politisk, her må en sterk motkraft til! Jeg står for en politisk retning som arbeider for en sterk offentlig velferdsstat som skal bruke felleskapets ressurser på at alle skal ha mulighet til å utdanne seg, få helsehjelp og omsorg i alderdommen. Jeg har troa på sterke fagforeninger som vaktbikkjer et seriøst arbeidsliv og ei lønn det går an å leve av, og jeg mener at frivillighet og dugnadsånd er vesentlig for et godt liv ute i kommunene og i storsamfunnet. Jeg vil at fattigdom skal bekjempes, og ønsker å bruke mye tid og krefter på det i neste valgperiode. Dette er stemmene vi ikke hører. Vi har mange i Kristiansund som trenger oss, og vi skal stille opp!

 • Jeg er politisk nestleder i Kristiansund Arbeiderparti. I valgkampen 2017 var jeg ansatt som valgkampmedarbeider i Møre og Romsdal Arbeiderparti. I dag er jeg valgkampleder for Kristiansund Arbeiderparti. Jeg har vært ute av politikken i godt over 20 år etter en veldig aktiv tid som ungdom i AUF. Det jeg reagerer kraftigst på både som menneske og som politiker er urettferdighet. At forskjellene øker. At utsatte grupper får hverdagen sin forverret mens de rikeste får mer. Dette er grunnlaget for mitt engasjement og dette vil jeg forhåpentligvis aldri slippe.

 • Bjarne bosatt på Rensvik, er gift og har voksne barn. Han er utdanne ingeniør og arbeider i olje og gassbransjen. Han er ansatt i energiselskapet Equinor og jobber på Vestbase i Kristiansund. Bjarne er organisatorisk nestleder i Kristiansund Arbeiderparti, og stiller til valg for første gang. Han er opptatt av at de som trenger det får den nødvendige støtten fra samfunnet til å være med i fellesskapet. Han er engasjert i den kommunale driften, og mener at ansatte og fagorganisasjonene må involveres mer i utviklingen av kvaliteten på tjenestene. De ansatte i kommunen bærer på mye kunnskap – de har mye å bidra med, og utgjør en stor ressurs som ikke er utnyttet godt nok.

 • Steinar Betten er 69 år, og har 50 års medlemskap i Arbeiderpartiet. Han har lang yrkeserfaring fra rørleggerfaget. Han har også jobbet fulltid med yrkesopplæring/lærlingeordning for Møre og Romsdal fylke i 11år. De siste 25 årene av yrkeslivet arbeidet han ved Kristiansund videregående skole hvor han underviste i yrkesfag innen bygg og anlegg med hovedvekt på rørleggerfaget. Han har lang erfaring som tillitsvalgt både innen Jern og Metall og Skolens Landsforbund. I Skolenes Landsforbund satt han flere år i landsstyret. Steinar satt 4 år i styret for Storvik mekaniske verksted og han var også styreformann i KBBL i 18 år. Hobbyer han setter pris på er: Korte fjellturer. Ølbrygging (medlem av Nordmøre hjemmebryggerlaug). Han er også en ivrig KBK-supporter. Steinar Betten setter pris på at Kristiansund Arbeiderparti fører en aktiv næringspolitikk, som legger til rette for et nyskapende, kunnskapsbasert og klimavennlig næringsliv der de vil utnytte de fortrinn som ligger i Kristiansunds nærhet til havet og den kompetanse som er knyttet til havnæringene. Han mener endringer i klimaet er blant de største utfordringene verden står ovenfor, og at Kristiansund kommune må være med og ta sin del av ansvaret. Etter å ha vært styreformann i KBBL i 18 år ser han verdien i å eie egen bolig, noe som fremdeles er en viktig verdi i sosialdemokratisk politikk. Steinar er bekymret for at egenkapitalkravet er blitt så stort at mange førstegangsetablerere og lavinntektsfamilier ikke får anledning til å komme seg inn på boligmarkedet uten ekstern økonomisk bistand. Han er glad for at Kristiansund Arbeiderparti er innstilt på å arbeide for en mer aktivt bruk av Husbanken som virkemiddel for at flere skal kunne eie egen bolig. Steinar er opptatt av store samferdselsprosjekter som binder Nordmøre sammen og som sikrer døgnåpne kommunikasjonsforbindelser inn og ut av regionen. Han verdsetter også det faktum at Arbeiderpartiet ønsker at Kristiansund kommune starter samtaler og forhandlinger med Trøndelag i kommende kommunestyreperiode for å se på politiske-, kulturelle-, samferdselsmessige- aspekter, og næringsutvikling ved en eventuell sammenslåing. Avslutningsvis oppfordrer Steinar alle stemmeberettigede til å benytte sin mulighet til å stemme ved førstkommende valg!

 • Christanse Reitan Yttervik brenner for en grønn kommune som tar klimakrisa på alvor. En kommune har store muligheter for å bidra i riktig retning, og dermed et stort ansvar. Både gjennom egen virksomhet og å tilrettelegge for at våre innbyggere kan ta mer klimavennlige valg i sin hverdag. Jeg brenner også for byutvikling, og jobber til daglig med dette i kommunen. Christanse er 27 år, utdannet byplanlegger og bor i sentrum i Kristiansund.

 • Dette er Charlotte Nekstad Neergaard. Hun er 20 år, og studerer til å bli sykepleier ved høgskolesenteret i Kristiansund. Charlotte har lenge vært aktiv i politikken, og har blant annet vært leder, nestleder og økonomiansvarlig for Kristiansund AUF. Hun meldte seg inn partiet, da hun først var «gammel nok» til å melde seg inn, og etter det har det blitt mer og mer viktig for henne å være engasjert og ha muligheten til å si sine egne meninger. Ved siden av å være engasjert i AUF, har Charlotte også tidligere vært med i ungdomsrådet i Kristiansund, samt vært elevrådsleder ved Atlanten Videregående skole. Når det kommer til politiske saker, er det mye Charlotte brenner for. Hun ønsker at Kristiansund skal være en trygg og god by å leve i, både for unge, men også de eldre. Kristiansund bør derfor være en attraktiv, inkluderende og varm by, som ungdom ønsker å flytte tilbake til, og leve i livet ut. Her tenker hun blant annet at Campus Kristiansund, kommer til å spille en viktig rolle, og i tillegg være et godt trekkplaster for byen oss.

 • Ronny Myrset er engasjert i barn og unge og deres oppvekstsvilkår. Gode skoler og barnehager er viktige elementer. Nye og fremtidsrettet utdanningstilbud og arbeidsplasser for våre ungdommer er viktig. Barn og unge må oppfordres til å påvirke sin egen bys utvikling gjennom deltagelse i samfunnsdebatten. Gode kollektive løsninger i hele kommunen og i regionen er viktig. Gratis buss og sundbåt er elementer jeg ønsker for skoleungdom sier Ronny. Vi må ha tidlig innsats for de som trenger det fortsetter han. Jeg er opptatt av at også næringslivet har gode rammevilkår da det sikrer arbeidsplasser. Vi må legge til rette for fremtidsrettet og bærekraftig næringsutvikling. Vindkraft og det grønne skiftet er noe jeg ønsker sterkt skal utvikles i regionen. Utvikling og utvidelse av en større og bedre flyplass samt samferdsel mot Trøndelag og resten av regionen og landet er også noe vi i Kristiansund må jobbe systematisk med.

 • Anne Marthe Korsnes Wiik jobber som helsefagarbeider ved Roligheten omsorgsbolig. På fritiden er det familie og venner samt turer på fjellet som gjelder. Anne Marthe hun ønsker en politikk som tar vare på de eldre og at det skal føres en god helsepolitikk i Kristiansund . Mitt ønske er også at Kristiansund skal bli et attraktiv sted å bo og være, for ungdommer og de som vender tilbake til byen fortsetter Anne Marthe. Jeg har troa på at Campus Kristiansund kommer til å skape mer liv i sentrum foruten å bidra til utdanning blant våre ungdommer. Og denne aktiviteten fører til at butikkene opprettholdes og kanskje nye kaféer blir til. Kort sagt Campus Kristiansund er også en vitamininsprøyting for sentrum. Anne Marthe er studieleder i Kristiansund Arbeiderparti og er i sin første periode som vararepresentant i bystyret i Kristiansund

 • Jeg er sosionom med et stort sosialdemokratisk hjerte. Brenner for unge og eldre og en by hvor alle føler seg trygge og ivaretatt. Slik ser jeg byen vår framover: # nedkjempet fattigdom # variert kultur- og fritidstilbud # gode utdannings- muligheter # sykehjemsplasser og hjemmehjelpstilbud etter behov # sterkt fokus på rus og psykiatri tilpasset, hvor forebygging og ettervern er en selvfølge # blomstrende næringsliv og nytenkning Står i kampen for sykehuset med føde-og barneavdeling. Heier på Friidrettsanlegget, Campus, Kulturhuset, Kulturfabrikken og skatebanen. Vi trenger mangfoldet og samholdet!