Politikken

Valgprogram 2019-2023

Berit og Kjell

Ordførerkandidat Kjell Neergaard og varaordførerkandidat Berit Tønnesen

  • Langversjon av programmet vårt

    Program for Kristiansund Arbeiderparti

  • Valgprogram 2019-2023

    Dette mener Kristiansund Arbeiderparti

  • Arbeiderpartiet satser på Nordmøre!

    Møre og Romsdal Arbeiderparti satte i 2016 ned en arbeidsgruppe ledet av Bjarne Storfold Elde(Kristiansund AP) for å finne satsingsområder som bidrar til utvikling av Nordmøre. Arbeidet bunnet ut i 13 hovedområder som samlet og hver for seg vil gi vekst og utviklingsmuligheter for regionen. Punktene er samlet i brosjyren. Den 22. juni i år ble denne "Nordmørspakken" overrakt nestleder i Arbeiderpartiet Trond Giske. For å realisere dette trenger vi et regjeringsskifte.