Om Kristiansund Arbeiderparti

Kristiansund Arbeiderparti


Styret

  • Jeg er leder for Kristiansund Arbeiderparti – et av Møre og Romsdals største kommuneparti! Jeg arbeider til daglig med oppfølging av lærlinger og bedrifter innenfor mekanisk/teknologisk industri på Nordmøre og i Romsdal. Har fagbrev som industrirørlegger og jobbet på Sterkoder verft til det ble lagt ned. Jeg tok videre utdanning, og har nå en bachelor i politikk og samfunnsendring. Sitter i Bystyret i Kristiansund kommune og er nestleder i byens Olje - og energiutvalg som jeg også ledet i perioden 2007-2011. Jeg har i 6 år vært nestleder i Møre og Romsdal AP, og derav medlem i Landsstyret i Arbeiderpartiet. Har flere års erfaring i Fellesforbundet, LOs største fagforening i privat sektor. Her har jeg vært tillitsvalgt for lærlinger, og representert disse i avd.065. Har vært leder i LO Ytre Nordmøre i 5 år før jeg ble politisk aktiv i Kristiansund Arbeiderparti. Har hatt to perioder som leder for Kristiansund AP; fra 2009-2011 og fra 2016 til dd. Min politiske motivasjon er at jeg tror på fellesskap, samhold og solidaritet som bærende verdier for et samfunn. Jeg opplever at disse verdiene angripes fra sterke krefter på høyresiden i norsk politikk- applaudert av de som har aller mest. At de rikeste blir rikere og antallet fattige øker- også her i Norge er grunn nok til å engasjere seg politisk, her må en sterk motkraft til! Jeg står for en politisk retning som arbeider for en sterk offentlig velferdsstat som skal bruke felleskapets ressurser på at alle skal ha mulighet til å utdanne seg, få helsehjelp og omsorg i alderdommen. Jeg har troa på sterke fagforeninger som vaktbikkjer et seriøst arbeidsliv og ei lønn det går an å leve av, og jeg mener at frivillighet og dugnadsånd er vesentlig for et godt liv ute i kommunene og i storsamfunnet. Jeg vil at fattigdom skal bekjempes, og ønsker å bruke mye tid og krefter på det i neste valgperiode. Dette er stemmene vi ikke hører. Vi har mange i Kristiansund som trenger oss, og vi skal stille opp!

  • Jeg er leder for Kristiansund Arbeiderparti – et av Møre og Romsdals største kommuneparti! Jeg arbeider til daglig med oppfølging av lærlinger og bedrifter innenfor mekanisk/teknologisk industri på Nordmøre og i Romsdal. Har fagbrev som industrirørlegger og jobbet på Sterkoder verft til det ble lagt ned. Jeg tok videre utdanning, og har nå en bachelor i politikk og samfunnsendring. Sitter i Bystyret i Kristiansund kommune og er nestleder i byens Olje - og energiutvalg som jeg også ledet i perioden 2007-2011. Jeg har i 6 år vært nestleder i Møre og Romsdal AP, og derav medlem i Landsstyret i Arbeiderpartiet. Har flere års erfaring i Fellesforbundet, LOs største fagforening i privat sektor. Her har jeg vært tillitsvalgt for lærlinger, og representert disse i avd.065. Har vært leder i LO Ytre Nordmøre i 5 år før jeg ble politisk aktiv i Kristiansund Arbeiderparti. Har hatt to perioder som leder for Kristiansund AP; fra 2009-2011 og fra 2016 til dd. Min politiske motivasjon er at jeg tror på fellesskap, samhold og solidaritet som bærende verdier for et samfunn. Jeg opplever at disse verdiene angripes fra sterke krefter på høyresiden i norsk politikk- applaudert av de som har aller mest. At de rikeste blir rikere og antallet fattige øker- også her i Norge er grunn nok til å engasjere seg politisk, her må en sterk motkraft til! Jeg står for en politisk retning som arbeider for en sterk offentlig velferdsstat som skal bruke felleskapets ressurser på at alle skal ha mulighet til å utdanne seg, få helsehjelp og omsorg i alderdommen. Jeg har troa på sterke fagforeninger som vaktbikkjer et seriøst arbeidsliv og ei lønn det går an å leve av, og jeg mener at frivillighet og dugnadsånd er vesentlig for et godt liv ute i kommunene og i storsamfunnet. Jeg vil at fattigdom skal bekjempes, og ønsker å bruke mye tid og krefter på det i neste valgperiode. Dette er stemmene vi ikke hører. Vi har mange i Kristiansund som trenger oss, og vi skal stille opp!

  • Anne Marthe Korsnes Wiik jobber som helsefagarbeider ved Roligheten omsorgsbolig. På fritiden er det familie og venner samt turer på fjellet som gjelder. Anne Marthe hun ønsker en politikk som tar vare på de eldre og at det skal føres en god helsepolitikk i Kristiansund . Mitt ønske er også at Kristiansund skal bli et attraktiv sted å bo og være, for ungdommer og de som vender tilbake til byen fortsetter Anne Marthe. Jeg har troa på at Campus Kristiansund kommer til å skape mer liv i sentrum foruten å bidra til utdanning blant våre ungdommer. Og denne aktiviteten fører til at butikkene opprettholdes og kanskje nye kaféer blir til. Kort sagt Campus Kristiansund er også en vitamininsprøyting for sentrum. Anne Marthe er studieleder i Kristiansund Arbeiderparti og er i sin første periode som vararepresentant i bystyret i Kristiansund

  • Jeg er sosionom med et stort sosialdemokratisk hjerte. Brenner for unge og eldre og en by hvor alle føler seg trygge og ivaretatt. Slik ser jeg byen vår framover: # nedkjempet fattigdom # variert kultur- og fritidstilbud # gode utdannings- muligheter # sykehjemsplasser og hjemmehjelpstilbud etter behov # sterkt fokus på rus og psykiatri tilpasset, hvor forebygging og ettervern er en selvfølge # blomstrende næringsliv og nytenkning Står i kampen for sykehuset med føde-og barneavdeling. Heier på Friidrettsanlegget, Campus, Kulturhuset, Kulturfabrikken og skatebanen. Vi trenger mangfoldet og samholdet!

  • Jeg er politisk nestleder i Kristiansund Arbeiderparti. I valgkampen 2017 var jeg ansatt som valgkampmedarbeider i Møre og Romsdal Arbeiderparti. I dag er jeg valgkampleder for Kristiansund Arbeiderparti. Jeg har vært ute av politikken i godt over 20 år etter en veldig aktiv tid som ungdom i AUF. Det jeg reagerer kraftigst på både som menneske og som politiker er urettferdighet. At forskjellene øker. At utsatte grupper får hverdagen sin forverret mens de rikeste får mer. Dette er grunnlaget for mitt engasjement og dette vil jeg forhåpentligvis aldri slippe.

  • Bjarne bosatt på Rensvik, er gift og har voksne barn. Han er utdanne ingeniør og arbeider i olje og gassbransjen. Han er ansatt i energiselskapet Equinor og jobber på Vestbase i Kristiansund. Bjarne er organisatorisk nestleder i Kristiansund Arbeiderparti, og stiller til valg for første gang. Han er opptatt av at de som trenger det får den nødvendige støtten fra samfunnet til å være med i fellesskapet. Han er engasjert i den kommunale driften, og mener at ansatte og fagorganisasjonene må involveres mer i utviklingen av kvaliteten på tjenestene. De ansatte i kommunen bærer på mye kunnskap – de har mye å bidra med, og utgjør en stor ressurs som ikke er utnyttet godt nok.

  • Steinar Betten er 69 år, og har 50 års medlemskap i Arbeiderpartiet. Han har lang yrkeserfaring fra rørleggerfaget. Han har også jobbet fulltid med yrkesopplæring/lærlingeordning for Møre og Romsdal fylke i 11år. De siste 25 årene av yrkeslivet arbeidet han ved Kristiansund videregående skole hvor han underviste i yrkesfag innen bygg og anlegg med hovedvekt på rørleggerfaget. Han har lang erfaring som tillitsvalgt både innen Jern og Metall og Skolens Landsforbund. I Skolenes Landsforbund satt han flere år i landsstyret. Steinar satt 4 år i styret for Storvik mekaniske verksted og han var også styreformann i KBBL i 18 år. Hobbyer han setter pris på er: Korte fjellturer. Ølbrygging (medlem av Nordmøre hjemmebryggerlaug). Han er også en ivrig KBK-supporter. Steinar Betten setter pris på at Kristiansund Arbeiderparti fører en aktiv næringspolitikk, som legger til rette for et nyskapende, kunnskapsbasert og klimavennlig næringsliv der de vil utnytte de fortrinn som ligger i Kristiansunds nærhet til havet og den kompetanse som er knyttet til havnæringene. Han mener endringer i klimaet er blant de største utfordringene verden står ovenfor, og at Kristiansund kommune må være med og ta sin del av ansvaret. Etter å ha vært styreformann i KBBL i 18 år ser han verdien i å eie egen bolig, noe som fremdeles er en viktig verdi i sosialdemokratisk politikk. Steinar er bekymret for at egenkapitalkravet er blitt så stort at mange førstegangsetablerere og lavinntektsfamilier ikke får anledning til å komme seg inn på boligmarkedet uten ekstern økonomisk bistand. Han er glad for at Kristiansund Arbeiderparti er innstilt på å arbeide for en mer aktivt bruk av Husbanken som virkemiddel for at flere skal kunne eie egen bolig. Steinar er opptatt av store samferdselsprosjekter som binder Nordmøre sammen og som sikrer døgnåpne kommunikasjonsforbindelser inn og ut av regionen. Han verdsetter også det faktum at Arbeiderpartiet ønsker at Kristiansund kommune starter samtaler og forhandlinger med Trøndelag i kommende kommunestyreperiode for å se på politiske-, kulturelle-, samferdselsmessige- aspekter, og næringsutvikling ved en eventuell sammenslåing. Avslutningsvis oppfordrer Steinar alle stemmeberettigede til å benytte sin mulighet til å stemme ved førstkommende valg!

  • Christanse Reitan Yttervik brenner for en grønn kommune som tar klimakrisa på alvor. En kommune har store muligheter for å bidra i riktig retning, og dermed et stort ansvar. Både gjennom egen virksomhet og å tilrettelegge for at våre innbyggere kan ta mer klimavennlige valg i sin hverdag. Jeg brenner også for byutvikling, og jobber til daglig med dette i kommunen. Christanse er 27 år, utdannet byplanlegger og bor i sentrum i Kristiansund.

  • Dette er Charlotte Nekstad Neergaard. Hun er 20 år, og studerer til å bli sykepleier ved høgskolesenteret i Kristiansund. Charlotte har lenge vært aktiv i politikken, og har blant annet vært leder, nestleder og økonomiansvarlig for Kristiansund AUF. Hun meldte seg inn partiet, da hun først var «gammel nok» til å melde seg inn, og etter det har det blitt mer og mer viktig for henne å være engasjert og ha muligheten til å si sine egne meninger. Ved siden av å være engasjert i AUF, har Charlotte også tidligere vært med i ungdomsrådet i Kristiansund, samt vært elevrådsleder ved Atlanten Videregående skole. Når det kommer til politiske saker, er det mye Charlotte brenner for. Hun ønsker at Kristiansund skal være en trygg og god by å leve i, både for unge, men også de eldre. Kristiansund bør derfor være en attraktiv, inkluderende og varm by, som ungdom ønsker å flytte tilbake til, og leve i livet ut. Her tenker hun blant annet at Campus Kristiansund, kommer til å spille en viktig rolle, og i tillegg være et godt trekkplaster for byen oss.

  • Ronny Myrset er engasjert i barn og unge og deres oppvekstsvilkår. Gode skoler og barnehager er viktige elementer. Nye og fremtidsrettet utdanningstilbud og arbeidsplasser for våre ungdommer er viktig. Barn og unge må oppfordres til å påvirke sin egen bys utvikling gjennom deltagelse i samfunnsdebatten. Gode kollektive løsninger i hele kommunen og i regionen er viktig. Gratis buss og sundbåt er elementer jeg ønsker for skoleungdom sier Ronny. Vi må ha tidlig innsats for de som trenger det fortsetter han. Jeg er opptatt av at også næringslivet har gode rammevilkår da det sikrer arbeidsplasser. Vi må legge til rette for fremtidsrettet og bærekraftig næringsutvikling. Vindkraft og det grønne skiftet er noe jeg ønsker sterkt skal utvikles i regionen. Utvikling og utvidelse av en større og bedre flyplass samt samferdsel mot Trøndelag og resten av regionen og landet er også noe vi i Kristiansund må jobbe systematisk med.