Om Kristiansund Arbeiderparti

Kristiansund Arbeiderparti


Styret

  • Jeg er leder for Kristiansund Arbeiderparti – et av Møre og Romsdals største kommuneparti! Jeg arbeider til daglig med oppfølging av lærlinger og bedrifter innenfor mekanisk/teknologisk industri på Nordmøre og i Romsdal. Har fagbrev som industrirørlegger og jobbet på Sterkoder verft til det ble lagt ned. Jeg tok videre utdanning, og har nå en bachelor i politikk og samfunnsendring. Sitter i Bystyret i Kristiansund kommune og er nestleder i byens Olje - og energiutvalg som jeg også ledet i perioden 2007-2011. Jeg har i 6 år vært nestleder i Møre og Romsdal AP, og derav medlem i Landsstyret i Arbeiderpartiet. Har flere års erfaring i Fellesforbundet, LOs største fagforening i privat sektor. Her har jeg vært tillitsvalgt for lærlinger, og representert disse i avd.065. Har vært leder i LO Ytre Nordmøre i 5 år før jeg ble politisk aktiv i Kristiansund Arbeiderparti. Har hatt to perioder som leder for Kristiansund AP; fra 2009-2011 og fra 2016 til dd. Min politiske motivasjon er at jeg tror på fellesskap, samhold og solidaritet som bærende verdier for et samfunn. Jeg opplever at disse verdiene angripes fra sterke krefter på høyresiden i norsk politikk- applaudert av de som har aller mest. At de rikeste blir rikere og antallet fattige øker- også her i Norge er grunn nok til å engasjere seg politisk, her må en sterk motkraft til! Jeg står for en politisk retning som arbeider for en sterk offentlig velferdsstat som skal bruke felleskapets ressurser på at alle skal ha mulighet til å utdanne seg, få helsehjelp og omsorg i alderdommen. Jeg har troa på sterke fagforeninger som vaktbikkjer et seriøst arbeidsliv og ei lønn det går an å leve av, og jeg mener at frivillighet og dugnadsånd er vesentlig for et godt liv ute i kommunene og i storsamfunnet. Jeg vil at fattigdom skal bekjempes, og ønsker å bruke mye tid og krefter på det i neste valgperiode. Dette er stemmene vi ikke hører. Vi har mange i Kristiansund som trenger oss, og vi skal stille opp!

  • Jeg er leder for Kristiansund Arbeiderparti – et av Møre og Romsdals største kommuneparti! Jeg arbeider til daglig med oppfølging av lærlinger og bedrifter innenfor mekanisk/teknologisk industri på Nordmøre og i Romsdal. Har fagbrev som industrirørlegger og jobbet på Sterkoder verft til det ble lagt ned. Jeg tok videre utdanning, og har nå en bachelor i politikk og samfunnsendring. Sitter i Bystyret i Kristiansund kommune og er nestleder i byens Olje - og energiutvalg som jeg også ledet i perioden 2007-2011. Jeg har i 6 år vært nestleder i Møre og Romsdal AP, og derav medlem i Landsstyret i Arbeiderpartiet. Har flere års erfaring i Fellesforbundet, LOs største fagforening i privat sektor. Her har jeg vært tillitsvalgt for lærlinger, og representert disse i avd.065. Har vært leder i LO Ytre Nordmøre i 5 år før jeg ble politisk aktiv i Kristiansund Arbeiderparti. Har hatt to perioder som leder for Kristiansund AP; fra 2009-2011 og fra 2016 til dd. Min politiske motivasjon er at jeg tror på fellesskap, samhold og solidaritet som bærende verdier for et samfunn. Jeg opplever at disse verdiene angripes fra sterke krefter på høyresiden i norsk politikk- applaudert av de som har aller mest. At de rikeste blir rikere og antallet fattige øker- også her i Norge er grunn nok til å engasjere seg politisk, her må en sterk motkraft til! Jeg står for en politisk retning som arbeider for en sterk offentlig velferdsstat som skal bruke felleskapets ressurser på at alle skal ha mulighet til å utdanne seg, få helsehjelp og omsorg i alderdommen. Jeg har troa på sterke fagforeninger som vaktbikkjer et seriøst arbeidsliv og ei lønn det går an å leve av, og jeg mener at frivillighet og dugnadsånd er vesentlig for et godt liv ute i kommunene og i storsamfunnet. Jeg vil at fattigdom skal bekjempes, og ønsker å bruke mye tid og krefter på det i neste valgperiode. Dette er stemmene vi ikke hører. Vi har mange i Kristiansund som trenger oss, og vi skal stille opp!

  • Anne Elisabeth Nilssen

  • Anne Marthe Korsnes Wiik jobber som helsefagarbeider ved Roligheten omsorgsbolig. På fritiden er det familie og venner samt turer på fjellet som gjelder. Anne Marthe hun ønsker en politikk som tar vare på de eldre og at det skal føres en god helsepolitikk i Kristiansund . Mitt ønske er også at Kristiansund skal bli et attraktiv sted å bo og være, for ungdommer og de som vender tilbake til byen fortsetter Anne Marthe. Jeg har troa på at Campus Kristiansund kommer til å skape mer liv i sentrum foruten å bidra til utdanning blant våre ungdommer. Og denne aktiviteten fører til at butikkene opprettholdes og kanskje nye kaféer blir til. Kort sagt Campus Kristiansund er også en vitamininsprøyting for sentrum. Anne Marthe er studieleder i Kristiansund Arbeiderparti og er i sin første periode som vararepresentant i bystyret i Kristiansund

  • Jeg er politisk nestleder i Kristiansund Arbeiderparti. I valgkampen 2017 var jeg ansatt som valgkampmedarbeider i Møre og Romsdal Arbeiderparti. I dag er jeg valgkampleder for Kristiansund Arbeiderparti. Jeg har vært ute av politikken i godt over 20 år etter en veldig aktiv tid som ungdom i AUF. Det jeg reagerer kraftigst på både som menneske og som politiker er urettferdighet. At forskjellene øker. At utsatte grupper får hverdagen sin forverret mens de rikeste får mer. Dette er grunnlaget for mitt engasjement og dette vil jeg forhåpentligvis aldri slippe.

  • Bjarne bosatt på Rensvik, er gift og har voksne barn. Han er utdanne ingeniør og arbeider i olje og gassbransjen. Han er ansatt i energiselskapet Equinor og jobber på Vestbase i Kristiansund. Bjarne er organisatorisk nestleder i Kristiansund Arbeiderparti, og stiller til valg for første gang. Han er opptatt av at de som trenger det får den nødvendige støtten fra samfunnet til å være med i fellesskapet. Han er engasjert i den kommunale driften, og mener at ansatte og fagorganisasjonene må involveres mer i utviklingen av kvaliteten på tjenestene. De ansatte i kommunen bærer på mye kunnskap – de har mye å bidra med, og utgjør en stor ressurs som ikke er utnyttet godt nok.

  • Ronny Myrset er engasjert i barn og unge og deres oppvekstsvilkår. Gode skoler og barnehager er viktige elementer. Nye og fremtidsrettet utdanningstilbud og arbeidsplasser for våre ungdommer er viktig. Barn og unge må oppfordres til å påvirke sin egen bys utvikling gjennom deltagelse i samfunnsdebatten. Gode kollektive løsninger i hele kommunen og i regionen er viktig. Gratis buss og sundbåt er elementer jeg ønsker for skoleungdom sier Ronny. Vi må ha tidlig innsats for de som trenger det fortsetter han. Jeg er opptatt av at også næringslivet har gode rammevilkår da det sikrer arbeidsplasser. Vi må legge til rette for fremtidsrettet og bærekraftig næringsutvikling. Vindkraft og det grønne skiftet er noe jeg ønsker sterkt skal utvikles i regionen. Utvikling og utvidelse av en større og bedre flyplass samt samferdsel mot Trøndelag og resten av regionen og landet er også noe vi i Kristiansund må jobbe systematisk med.

  • Christanse Reitan Yttervik brenner for en grønn kommune som tar klimakrisa på alvor. En kommune har store muligheter for å bidra i riktig retning, og dermed et stort ansvar. Både gjennom egen virksomhet og å tilrettelegge for at våre innbyggere kan ta mer klimavennlige valg i sin hverdag. Jeg brenner også for byutvikling, og jobber til daglig med dette i kommunen. Christanse er 27 år, utdannet byplanlegger og bor i sentrum i Kristiansund.

  • Terje Larsen er 62 år , har en lang yrkesbakgrunn fra VVS bransjen. Med unntak av to år innen bygge bransjen og entrepenørvirksomhet samt FN tjeneste i Libanon i 1983 har Terjes arbeidsplass de siste 43 år vært Firma Setsaas/ Brødrene Dahl. Der er han nå ansatt som Servicesenter sjef / salgskonsulent innen fagområde industri. Har en «kort» videregående utdannelse innen regnskap og handel. I fritiden har Terje siden 1984 vært sammenhengende engasjert i Foreningen Gripværingen. Styreleder har han til sammen vært i ca.25 år og sitter også i år som leder. Vår oppgave som forening er i hovedsak å kunne fungere som et talerør og være pådriver for bevaring av Grips store kulturelle verdi forteller Terje. Vi samarbeider godt med Kommune/Fylke og Riksantikvar. Utbygging og modernisering av Grips begrensede infrastruktur har jeg også hatt gleden av å være med på. Her kan nevnes Strømforsyning gjennom selskapet Grip Kraft (Styreleder siden 1992) samt opparbeidelse av avløpssystemer på øya. Konklusjonen er at jeg har lang fartstid i frivillig arbeide. Og en annen konklusjon er at med Terje i bystyret vil kompetansen om bydelen Grip være sikret. Terje brenner for og er mest opptatt av er de sosiale ulikhetene i samfunnet. Skillet mellom fattig og rik blir stadig større både globalt , nasjonalt og ikke minst lokalt. Vi må sette krefter inn for å gjøre hverdagen bedre for de svakeste i samfunnet. Barnefattigdom er ord som river i sjelen. Grunnprinsippene i Arbeiderpartiet sier at vi må ta tak i dette og være de beste på sosial politikk. En verdig alderdom, gode oppvekst vilkår , gode lokale helsetilbud (bevar sykehuset med akutt og føde) Vi må også sette fokus på regionstilhørighet . En rådgivende folkeavstemning er noe jeg har sansen for avslutter Terje

  • Dette er Charlotte Nekstad Neergaard. Hun er 20 år, og studerer til å bli sykepleier ved høgskolesenteret i Kristiansund. Charlotte har lenge vært aktiv i politikken, og har blant annet vært leder, nestleder og økonomiansvarlig for Kristiansund AUF. Hun meldte seg inn partiet, da hun først var «gammel nok» til å melde seg inn, og etter det har det blitt mer og mer viktig for henne å være engasjert og ha muligheten til å si sine egne meninger. Ved siden av å være engasjert i AUF, har Charlotte også tidligere vært med i ungdomsrådet i Kristiansund, samt vært elevrådsleder ved Atlanten Videregående skole. Når det kommer til politiske saker, er det mye Charlotte brenner for. Hun ønsker at Kristiansund skal være en trygg og god by å leve i, både for unge, men også de eldre. Kristiansund bør derfor være en attraktiv, inkluderende og varm by, som ungdom ønsker å flytte tilbake til, og leve i livet ut. Her tenker hun blant annet at Campus Kristiansund, kommer til å spille en viktig rolle, og i tillegg være et godt trekkplaster for byen oss.