Styret i Kristiansund Arbeiderparti 2019-2020

Årsmøte 4. mars 2019

Leder Berit Tønnesen 2018-2020 

Politisk Nestleder Arne Grødahl 2018-2020

Organisatorisk Nestleder Bjarne Brunsvik 2019-2021

Sekretær Christanse Reitan Yttervik 2019-2021

Kvinnekontakt Anne Elisabeth Nilssen 2019-2020

Studieleder Anne Marthe Korsnes Wiik 2019-2021

Kasserer Ronny Myrset 2019-2021

Styremedlem Terje Larsen 2019-2020

AUF`s representant Charlotte N. Neergaard 2019-2020


Varamedlemmer

Steinar Betten 2019-2020

Hilde Wimpelmann 2019-2020

Per Einar Honstad 2019-2020


Varamedlem for kvinnekontakt

Hanne Haavde Stenseth 2019-2020

Varamedlem for AUF

Håkon Jordahl 2019-2020