Representant

Jeanette Lille Andersen

Jeanette Lille Andersen

Bli bedre kjent med Jeanette Lille Andersen:

Jeg er sosionom med et stort sosialdemokratisk hjerte. Brenner for unge og eldre og en by hvor alle føler seg trygge og ivaretatt.

Slik ser jeg byen vår framover:
# nedkjempet fattigdom
# variert kultur- og fritidstilbud
# gode utdannings- muligheter
# sykehjemsplasser og hjemmehjelpstilbud etter behov
# sterkt fokus på rus og psykiatri tilpasset, hvor forebygging og ettervern er en selvfølge
# blomstrende næringsliv og nytenkning
Står i kampen for sykehuset med føde-og barneavdeling.

Heier på Friidrettsanlegget, Campus, Kulturhuset, Kulturfabrikken og skatebanen.

Vi trenger mangfoldet og samholdet!