Arbeiderpartiets liste til kommunevalget 2019

Våre listekandidater 2019-2023

Vi er stolte av å presentere våre listekandidater til høstens valg 2019. Kristiansund Arbeiderparti har 49 kandidater på sin liste til kommunevalget. Vi har lik kjønnsfordeling, vi har seniorer og vi har ungdom. Her er folk fra som arbeider i både i det private og offentlige arbeidslivet. Vi har mange som gjør mye for frivilligheten, idrett og kulturlivet. Våre listekandidater gjenspeiler befolkningen i kommune vår

Vi har kumulert ordfører - og varaordførerplassen, ellers er lista vår satt opp alfabetisk etter etternavn, og det er velgerne selv som bestemmer hvem som blir våre representanter i bystyret de neste 4 årene. 


Listekandidater Kristiansund Arbeiderparti