Nestleder

Bjarne Brunsvik

Bjarne Brunsvik

Bjarne bosatt på Rensvik, er gift og har voksne barn.

Han er utdanne ingeniør og arbeider i olje og gassbransjen. Han er ansatt i energiselskapet Equinor og jobber på Vestbase i Kristiansund.
Bjarne er organisatorisk nestleder i Kristiansund Arbeiderparti, og stiller til valg for første gang.

Han er opptatt av at de som trenger det får den nødvendige støtten fra samfunnet til å være med i fellesskapet.

Han er engasjert i den kommunale driften, og mener at ansatte og fagorganisasjonene må involveres mer i utviklingen av kvaliteten på tjenestene.
De ansatte i kommunen bærer på mye kunnskap – de har mye å bidra med, og utgjør en stor ressurs som ikke er utnyttet godt nok.