Representant

Helge Kruse

Helge Kruse

Bli bedre kjent med Helge Kruse:

Helge Kruse er kjent i bybildet. Tidligere som en habil friidrettsutøver og nå som en du møter syklende overalt. Helge er fortsatt med som frivillig og aktiv i Norodd, og er veldig glad for at vi endelig skal få et nytt Atlanten stadion.
Som bruker og bypatriot er han veldig stolt av det som er skapt ute i Folkeparken.
Dette området med sine fasiliteter er noe av det beste i landet for å fremme mosjon og folkehelse. Jeg er med på laget fordi jeg tror at politisk arbeid og engasjement er med på å gjøre en forskjell for byen vår sier Helge .
Industriell utvikling, gode skoler og barnehager og en god eldre- og helsepolitikk er nødvendig for at byens skal vokse.
Men vi trenger også levende og aktive miljø innenfor kultur, idrett, sang/dans og frivillighet for at folk skal trives og være kreative sier den selv aktive Helge Kruse.
Dette vil jeg være med å legge til rette for gjennom mitt politiske engasjement.
Arbeiderpartiet har de beste fellesskapsløsningene som vil gi oss dette og som vil få byen til å vokse