Representant

Ronny Myrset

Ronny Myrset

Bli bedre kjent med Ronny Myrset:

Ronny Myrset er engasjert i barn og unge og deres oppvekstsvilkår. Gode skoler og barnehager er viktige elementer. Nye og fremtidsrettet utdanningstilbud og arbeidsplasser for våre ungdommer er viktig. Barn og unge må oppfordres til å påvirke sin egen bys utvikling gjennom deltagelse i samfunnsdebatten. Gode kollektive løsninger i hele kommunen og i regionen er viktig. Gratis buss og sundbåt er elementer jeg ønsker for skoleungdom sier Ronny.
Vi må ha tidlig innsats for de som trenger det fortsetter han.
Jeg er opptatt av at også næringslivet har gode rammevilkår da det sikrer arbeidsplasser. Vi må legge til rette for fremtidsrettet og bærekraftig næringsutvikling. Vindkraft og det grønne skiftet er noe jeg ønsker sterkt skal utvikles i regionen.
Utvikling og utvidelse av en større og bedre flyplass samt samferdsel mot Trøndelag og resten av regionen og landet er også noe vi i Kristiansund må jobbe systematisk med.