Representant

Terje Larsen

Terje Larsen

Bli bedre kjent med Terje Larsen:

Terje Larsen er 62 år , har en lang yrkesbakgrunn fra VVS bransjen. Med unntak av to år innen bygge bransjen og entrepenørvirksomhet samt FN tjeneste i Libanon i 1983 har Terjes arbeidsplass de siste 43 år vært Firma Setsaas/ Brødrene Dahl. Der er han nå ansatt som Servicesenter sjef / salgskonsulent innen fagområde industri. Har en «kort» videregående utdannelse innen regnskap og handel.

I fritiden har Terje siden 1984 vært sammenhengende engasjert i Foreningen Gripværingen. Styreleder har han til sammen vært i ca.25 år og sitter også i år som leder. Vår oppgave som forening er i hovedsak å kunne fungere som et talerør og være pådriver for bevaring av Grips store kulturelle verdi forteller Terje. Vi samarbeider godt med Kommune/Fylke og Riksantikvar. Utbygging og modernisering av Grips begrensede infrastruktur har jeg også hatt gleden av å være med på. Her kan nevnes Strømforsyning gjennom selskapet Grip Kraft (Styreleder siden 1992) samt opparbeidelse av avløpssystemer på øya. Konklusjonen er at jeg har lang fartstid i frivillig arbeide. Og en annen konklusjon er at med Terje i bystyret vil kompetansen om bydelen Grip være sikret.
Terje brenner for og er mest opptatt av er de sosiale ulikhetene i samfunnet. Skillet mellom fattig og rik blir stadig større både globalt , nasjonalt og ikke minst lokalt. Vi må sette krefter inn for å gjøre hverdagen bedre for de svakeste i samfunnet. Barnefattigdom er ord som river i sjelen. Grunnprinsippene i Arbeiderpartiet sier at vi må ta tak i dette og være de beste på sosial politikk.
En verdig alderdom, gode oppvekst vilkår , gode lokale helsetilbud (bevar sykehuset med akutt og føde)
Vi må også sette fokus på regionstilhørighet . En rådgivende folkeavstemning er noe jeg har sansen for avslutter Terje