Representant

Nora Korsnes Wårle

Nora Korsnes Wårle

Bli bedre kjent med Nora Korsnes Wårle:

Nora Korsnes Waarle er 61 år
Hun jobber som saksbehandler innen gravstedsforvaltningen i Kristiansund (Kirkelig Fellesråd)
Nora har en bred Kompetanse gjennom utdanning: Bedriftsøkonomi - BI, samfunnsfag - Volda, Apotekteknikerutdanning.
Nors har hatt flere år i sentralstyret i Farmasiforbundet
Hun har totalt tre perioder i kommunepolitikken
Varaordfører i Frei kommune i 1 periode (4 år)
Formannskap 3 perioder (12 år)
Utvalgsleder Helse 1 periode
Plan- og Bygningsråd 1 periode
Nestleder i Kristiansund og Nordmøre Havn
Styremedlem i Kristiansund Næringspark
Styremedlem i tidligere Helse Nordmøre og Romsdal
Samt mye annet som feks mangeårig leder i Kristiansund Arbeiderparti.
Nora har i alle år vært opptatt av sport - spesielt ballsport (Håndball og fotball) Aktiv utøver i mange år med håndball blant annet i CFK. Og vært tillitsvalgt innen idretten i mange år.
Det legges ned veldig mange timer med frivillig arbeid innen idretten i Kristiansund.
Dette er et uvurderlig arbeid for barn og unges oppvekstvilkår sier Nora.
Nora vil fortsette å jobbe for at ungdom som velger yrkesfag skal sikres lærlingplasser. Der har vi ansvar også som politikere. Kristkansund kommune må ta imot flere lærlinger, ikke færre poengterer Nora.
Jeg er også opptatt av eldreomsorg og at eldre, hjemmeboende skal ha verdige forhold. Vi må bidra til tilrettelagte boliger (nye eller tilpasninger hvor de allerede bor) slik at alle kan bo i sitt eget hjem så lenge de ønsker dette.
Vi må finne løsninger som passer de eldre avslutter Nora.