Representant

Steinar Betten

Steinar Betten

Bli bedre kjent med Steinar Betten:

Steinar Betten er 69 år, og har 50 års medlemskap i Arbeiderpartiet. Han har lang yrkeserfaring fra rørleggerfaget. Han har også jobbet fulltid med yrkesopplæring/lærlingeordning for Møre og Romsdal fylke i 11år. De siste 25 årene av yrkeslivet arbeidet han ved Kristiansund videregående skole hvor han underviste i yrkesfag innen bygg og anlegg med hovedvekt på rørleggerfaget.
Han har lang erfaring som tillitsvalgt både innen Jern og Metall og Skolens Landsforbund. I Skolenes Landsforbund satt han flere år i landsstyret.

Steinar satt 4 år i styret for Storvik mekaniske verksted og han var også styreformann i KBBL i 18 år.

Hobbyer han setter pris på er: Korte fjellturer. Ølbrygging (medlem av Nordmøre hjemmebryggerlaug). Han er også en ivrig KBK-supporter.

Steinar Betten setter pris på at Kristiansund Arbeiderparti fører en aktiv næringspolitikk, som legger til rette for et nyskapende, kunnskapsbasert og klimavennlig næringsliv der de vil utnytte de fortrinn som ligger i Kristiansunds nærhet til havet og den kompetanse som er knyttet til havnæringene.
Han mener endringer i klimaet er blant de største utfordringene verden står ovenfor, og at Kristiansund kommune må være med og ta sin del av ansvaret.

Etter å ha vært styreformann i KBBL i 18 år ser han verdien i å eie egen bolig, noe som fremdeles er en viktig verdi i sosialdemokratisk politikk. Steinar er bekymret for at egenkapitalkravet er blitt så stort at mange førstegangsetablerere og lavinntektsfamilier ikke får anledning til å komme seg inn på boligmarkedet uten ekstern økonomisk bistand. Han er glad for at Kristiansund Arbeiderparti er innstilt på å arbeide for en mer aktivt bruk av Husbanken som virkemiddel for at flere skal kunne eie egen bolig.
Steinar er opptatt av store samferdselsprosjekter som binder Nordmøre sammen og som sikrer døgnåpne kommunikasjonsforbindelser inn og ut av regionen.

Han verdsetter også det faktum at Arbeiderpartiet ønsker at Kristiansund kommune starter samtaler og forhandlinger med Trøndelag i kommende kommunestyreperiode for å se på politiske-, kulturelle-, samferdselsmessige- aspekter, og næringsutvikling ved en eventuell sammenslåing.
Avslutningsvis oppfordrer Steinar alle stemmeberettigede til å benytte sin mulighet til å stemme ved førstkommende valg!