Representant

Mette Belden

Mette Belden

Bli bedre kjent med Mette Belden:

Mette Belden er opptatt av de sosiale ulikhetene som vi ser i Kristiansund. Dette er en av grunnene til at jeg ønsker å engasjere meg i lokalpolitikken sier hun. Mette ønsker flere kvinner inn i politikken. Vi er ikke i mål når det gjelder likestilling. Til slutt sier Mette at hun ønsker å bidra til at Kristiansund blir attraktiv og en god by å bo i for innbyggerne.