Valgprogram for Kristiansund Arbeiderparti 2019-2023

Programmet vårt for 2019-2023

Kristiansund Arbeiderparti har i sitt programarbeid gjennomført samråd med ulike miljø i Kristiansund kommune. Vi har snakket med Fagbevegelsen, idretten, øvrig frivillighet, kulturlivet, grunnskolen, helsesektor og privat næringsliv. Vi ønsker å favne bredt og å ha forståelse og kunnskap om de ulike delene som utgjør vår kommune. Vi ønsker at vårt program skal gi svar på utfordringer våre innbyggere opplever at de møter i sin hverdag. Vi har også vært opptatte av å ivareta alle de som er arbeidstakere i vår kommune - både i privat og offentlig sektor. Dere skal oppleve at Arbeiderpartiet har relevant politikk for dere, og vi skal sammen sikre medvirkning fra fagforeningene.

Vi vil i vårt politiske arbeid ha fokus på de som trenger fellesskapet aller mest, og gjennom våre møter har vi avdekket de områdene vi mener skal få mye oppmerksomhet spesielt; De eldre som trenger god omsorg fra kommunen, og de familiene som trenger støtte og bistand for å delta og være en del av samfunnslivet.